Lemar 10112/Zr.Blekit
Lemar 10112/Zr.Blekit Lemar 1395 грн.
Lemar 10112/W.Mustarda
Lemar 10112/W.Mustarda Lemar 1395 грн.
Lemar 10112/Roz
Lemar 10112/Roz Lemar 1395 грн.
Lemar 10094/Bez
Lemar 10094/Bez Lemar 1350 грн.
Lemar 10094/Roz
Lemar 10094/Roz Lemar 1350 грн.
Lemar 10083/Zr.Szary
Lemar 10083/Zr.Szary Lemar 1395 грн.
Lemar 10083/Zr.ROZ
Lemar 10083/Zr.ROZ Lemar 1395 грн.
Lemar 10111/Zr.Roz
Lemar 10111/Zr.Roz Lemar 1395 грн.
Lemar 10112/Zamsz Czerwony
Lemar 10112/Zamsz Czerwony Lemar 1395 грн.
Lemar 10083/Zr.Blekit
Lemar 10083/Zr.Blekit Lemar 1395 грн.
Lemar 10074/Tag.Roz
Lemar 10074/Tag.Roz Lemar 1395 грн.
Lemar 10073/S.Bez
Lemar 10073/S.Bez Lemar 900 грн.
Lemar 10050
Lemar 10050 Lemar 1395 грн.
Lemar 10073/S.Szary
Lemar 10073/S.Szary Lemar 1395 грн.
Lemar 10010/ZL+Bez
Lemar 10010/ZL+Bez Lemar 995 грн.
Lemar 10006/ S.Czarny+Zloto
Lemar 10006/ S.Czarny+Zloto Lemar 995 грн.
Lemar 10006/ S.Granat+Ken
Lemar 10006/ S.Granat+Ken Lemar 995 грн.
Lemar 10006/Tejus Czarny
Lemar 10006/Tejus Czarny Lemar 995 грн.
Lemar 10006/ Sr.B + Gad Sr.B
Lemar 10006/ Sr.B + Gad Sr.B Lemar 995 грн.
Lemar 10006/Zl.Bez+Gad Zl.Bez
Lemar 10006/Zl.Bez+Gad Zl.Bez Lemar 995 грн.
Lemar 10006/C.Nikiel
Lemar 10006/C.Nikiel Lemar 995 грн.
Lemar 10006/ Zloto
Lemar 10006/ Zloto Lemar 995 грн.
Lemar 10012/Paskie Czarne
Lemar 10012/Paskie Czarne Lemar 995 грн.
Lemar 10012/ Benzyna Biala
Lemar 10012/ Benzyna Biala Lemar 995 грн.
Lemar 10072/S.bez
Lemar 10072/S.bez Lemar 1395 грн.
Lemar 10072/S.Szary
Lemar 10072/S.Szary Lemar 1395 грн.
Lemar 10065/S.Niebieski + Metal
Lemar 10065/S.Niebieski + Metal Lemar 1395 грн.
Lemar 10065/S. Roz
Lemar 10065/S. Roz Lemar 1395 грн.
Lemar 10072/S.Roz
Lemar 10072/S.Roz Lemar 1395 грн.
Lemar 40128/ZR.Blekit
Lemar 40128/ZR.Blekit Lemar 1195 грн.
Lemar 10007
Lemar 10007 Lemar 855 грн.
Lemar 10007
Lemar 10007 Lemar 855 грн.
Lemar 10028
Lemar 10028 Lemar 750 грн.
Lemar 10101/Kr.Zloto
Lemar 10101/Kr.Zloto Lemar 1655 грн.
Lemar 10101/Zara  Blekit
Lemar 10101/Zara Blekit Lemar 1450 грн.
Lemar 10101/Kr.Srebro
Lemar 10101/Kr.Srebro Lemar 1695 грн.
LEMAR 50048/Sv.BIALY
LEMAR 50048/Sv.BIALY Lemar 895 грн.
Lemar 40151/Zr.Blekit
Lemar 40151/Zr.Blekit Lemar 1250 грн.
Lemar 40151/Zr.Szary
Lemar 40151/Zr.Szary Lemar 1250 грн.
Lemar 50055/ srebro
Lemar 50055/ srebro Lemar 995 грн.
Lemar 50077/Srebro
Lemar 50077/Srebro Lemar 1295 грн.
Lemar 50055/Zloto
Lemar 50055/Zloto Lemar 995 грн.
Lemar 40117/Szary + Srebro
Lemar 40117/Szary + Srebro Lemar 1050 грн.
Lemar 50055/ Roz
Lemar 50055/ Roz Lemar 850 грн.
Lemar 40128/Zr.Roz
Lemar 40128/Zr.Roz Lemar 1195 грн.
Lemar 40105 Roz
Lemar 40105 Roz Lemar 795 грн.
Lemar 40125/CZekolada
Lemar 40125/CZekolada Lemar 1250 грн.
Lemar 40159/Srebro
Lemar 40159/Srebro Lemar 1295 грн.
Lemar 40159/Zloto
Lemar 40159/Zloto Lemar 1295 грн.
Lemar 40143/Bf.szary
Lemar 40143/Bf.szary Lemar 1350 грн.
Lemar 40001/Zr.Roz
Lemar 40001/Zr.Roz Lemar 1495 грн.
Lemar 40002/Zr.Roz
Lemar 40002/Zr.Roz Lemar 1495 грн.
Lemar 40002/Pr.Kryst.Roz
Lemar 40002/Pr.Kryst.Roz Lemar 1495 грн.
Lemar 40001/Przes.Krvszt.Roz
Lemar 40001/Przes.Krvszt.Roz Lemar 1495 грн.
Lemar 40001/Zloto
Lemar 40001/Zloto Lemar 1495 грн.
Lemar 40154/Bf.Roz + Bf.zloto
Lemar 40154/Bf.Roz + Bf.zloto Lemar 1495 грн.
LEMAR 40123/Bf.Bialy
LEMAR 40123/Bf.Bialy Lemar 1295 грн.
Lemar 40123/Bf.Czekolada
Lemar 40123/Bf.Czekolada Lemar 1295 грн.
Lemar 40141/Bf.Srebro
Lemar 40141/Bf.Srebro Lemar 1395 грн.
Lemar 40137/Zr.Braz
Lemar 40137/Zr.Braz Lemar 1050 грн.
Lemar 40100/Tag.Roz
Lemar 40100/Tag.Roz Lemar 1450 грн.
Lemar 40100/Tag.Zloto
Lemar 40100/Tag.Zloto Lemar 1450 грн.
Lemar 40002/Zloto
Lemar 40002/Zloto Lemar 1495 грн.
Lemar 40166/Zloto
Lemar 40166/Zloto Lemar 1395 грн.
Lemar 40123/Bf.Czarny
Lemar 40123/Bf.Czarny Lemar 1295 грн.
Lemar 40061/Pr.Kryst.Zl
Lemar 40061/Pr.Kryst.Zl Lemar 1295 грн.
Lemar 40131/PZ. Zloto
Lemar 40131/PZ. Zloto Lemar 990 грн.
Lemar 40131/Zr.Blekit
Lemar 40131/Zr.Blekit Lemar 1395 грн.
Lemar 40131/Pr.Srebro
Lemar 40131/Pr.Srebro Lemar 1050 грн.
Lemar 50086/Tag.Srebro
Lemar 50086/Tag.Srebro Lemar 990 грн.
Lemar 40128/Zr.Bialy
Lemar 40128/Zr.Bialy Lemar 1195 грн.
Lemar 40062/Malibu Zloto
Lemar 40062/Malibu Zloto Lemar 1050 грн.
Lemar 40062/Flowers
Lemar 40062/Flowers Lemar 1050 грн.
Lemar 40062/Zamsz roz
Lemar 40062/Zamsz roz Lemar 1050 грн.
Lemar 40062/Malibi Srebro
Lemar 40062/Malibi Srebro Lemar 1050 грн.
Lemar 40120/Czarny + Niek
Lemar 40120/Czarny + Niek Lemar 800 грн.
Lemar 40096/BF.roz
Lemar 40096/BF.roz Lemar 1050 грн.
Lemar 40061/Roz
Lemar 40061/Roz Lemar 950 грн.
Lemar 50047 Bialy + Benza Bialy
Lemar 50047 Bialy + Benza Bialy Lemar 850 грн.
Lemar 40001/Prz.Krvsz.Roz
Lemar 40001/Prz.Krvsz.Roz Lemar 1150 грн.
Lemar 40043
Lemar 40043 Lemar 950 грн.
Lemar 40036/Roma Bez/Zloto
Lemar 40036/Roma Bez/Zloto Lemar 950 грн.
Lemar 40036/Biala/Srebro
Lemar 40036/Biala/Srebro Lemar 950 грн.
Lemar 40036/ Poipel/ Granat
Lemar 40036/ Poipel/ Granat Lemar 950 грн.
Lemar 40001/S.Blekit
Lemar 40001/S.Blekit Lemar 1150 грн.
Lemar 40058/Roz
Lemar 40058/Roz Lemar 1050 грн.
Lemar 40058/Srebro
Lemar 40058/Srebro Lemar 1050 грн.
Lemar 40056/ Szary
Lemar 40056/ Szary Lemar 950 грн.
Lemar 50052/Zloto
Lemar 50052/Zloto Lemar 850 грн.
Lemar 40056/Roz
Lemar 40056/Roz Lemar 950 грн.
Lemar 40040
Lemar 40040 Lemar 850 грн.
Lemar 50056
Lemar 50056 Lemar 850 грн.
Lemar 60195+OW/S.Czarny
Lemar 60195+OW/S.Czarny Lemar 2395 грн.
LEMAR 60195+OW/S/.Braz
LEMAR 60195+OW/S/.Braz Lemar 2395 грн.
Lemar 60221/S.Czarny
Lemar 60221/S.Czarny Lemar 2295 грн.
Lemar 60222+OW/W.Granat
Lemar 60222+OW/W.Granat Lemar 2395 грн.
Lemar 60222+OW/W.czarny
Lemar 60222+OW/W.czarny Lemar 2395 грн.
Lemar 60197/M.Czarny
Lemar 60197/M.Czarny Lemar 2295 грн.
Lemar 60202/S.Czarny
Lemar 60202/S.Czarny Lemar 2495 грн.
Lemar 60233+OW/S.Czarny+Czarny
Lemar 60233+OW/S.Czarny+Czarny Lemar 2395 грн.
Lemar 60255/S.Czarny
Lemar 60255/S.Czarny Lemar 2095 грн.
Lemar 60255/R.Czarny
Lemar 60255/R.Czarny Lemar 2095 грн.
Lemar 60255/S.Braz
Lemar 60255/S.Braz Lemar 2095 грн.
Lemar 60167/S.Burgund
Lemar 60167/S.Burgund Lemar 2095 грн.
Lemar 60167/S.Czarny
Lemar 60167/S.Czarny Lemar 2095 грн.
Lemar 60161/S.Burgund
Lemar 60161/S.Burgund Lemar 2395 грн.
Lemar 60161/S.Oliwka
Lemar 60161/S.Oliwka Lemar 1995 грн.
Lemar 60159/S.Czarny
Lemar 60159/S.Czarny Lemar 2095 грн.
Lemar 60154/S.Grafit
Lemar 60154/S.Grafit Lemar 1995 грн.
Lemar 60154/S.Burgund
Lemar 60154/S.Burgund Lemar 1995 грн.
Lemar 60154/S.Czarny + V
Lemar 60154/S.Czarny + V Lemar 1995 грн.
Lemar 60160/Sv.Czarny
Lemar 60160/Sv.Czarny Lemar 1695 грн.
Lemar 60161/W.Czarny
Lemar 60161/W.Czarny Lemar 2395 грн.
Lemar 60130
Lemar 60130 Lemar 1455 грн.
Lemar 60125/ OW  W Czarny
Lemar 60125/ OW W Czarny Lemar 1250 грн.
Lemar 00285/ S.Oliwka
Lemar 00285/ S.Oliwka Lemar 1995 грн.
Lemar 60125/ S. Bordo
Lemar 60125/ S. Bordo Lemar 1250 грн.
Lemar 00285/ T. Czarny
Lemar 00285/ T. Czarny Lemar 1895 грн.
Lemar 60014/ S. Bordo
Lemar 60014/ S. Bordo Lemar 1050 грн.
Lemar 60114/ W.Oliwka
Lemar 60114/ W.Oliwka Lemar 1525 грн.
Lemar 60114/ W. Czarny
Lemar 60114/ W. Czarny Lemar 1525 грн.
Lemar 60125
Lemar 60125 Lemar 1450 грн.
Lemar 60116
Lemar 60116 Lemar 1450 грн.
Lemar 60128
Lemar 60128 Lemar 1450 грн.
Lemar 60014/ S.Czerwony
Lemar 60014/ S.Czerwony Lemar 1050 грн.
Lemar 60014/ MAROKO ZLOTO
Lemar 60014/ MAROKO ZLOTO Lemar 750 грн.
Lemar 60009/GD.Granat
Lemar 60009/GD.Granat Lemar 950 грн.
Lemar 60075
Lemar 60075 Lemar 1250 грн.
Lemar 60034
Lemar 60034 Lemar 1050 грн.
Lemar 00904
Lemar 00904 Lemar 1850 грн.
Lemar 60125
Lemar 60125 Lemar 1450 грн.
Lemar 60130
Lemar 60130 Lemar 2090 грн.
Lemar 60130
Lemar 60130 Lemar 2090 грн.
Lemar 60224/S.Czarny
Lemar 60224/S.Czarny Lemar 2495 грн.
Lemar 60220+OW/W.Czarny
Lemar 60220+OW/W.Czarny Lemar 2395 грн.
Lemar 60220+OW
Lemar 60220+OW Lemar 2395 грн.
Lemar 60156/S.Czarny
Lemar 60156/S.Czarny Lemar 1995 грн.
Lemar 60156/S.Oliwa
Lemar 60156/S.Oliwa Lemar 1995 грн.
Lemar 60162/OW Sv.Czarna+Cratka
Lemar 60162/OW Sv.Czarna+Cratka Lemar 2400 грн.
Lemar 60175/ M.Czarna+S.Czarna
Lemar 60175/ M.Czarna+S.Czarna Lemar 2095 грн.
Lemar 60014/Burgund
Lemar 60014/Burgund Lemar 1850 грн.
Lemar 60014/Czarny
Lemar 60014/Czarny Lemar 1850 грн.
Leamr 60034/ Maroko srebro
Leamr 60034/ Maroko srebro Lemar 850 грн.
Lemar 60039/ S.Czarny
Lemar 60039/ S.Czarny Lemar 1350 грн.
Lemar 00285 S
Lemar 00285 S Lemar 1895 грн.
Lemar 40070/N.Jeans
Lemar 40070/N.Jeans Lemar 895 грн.
Lemar 40107/BF.Roz+metal
Lemar 40107/BF.Roz+metal Lemar 1200 грн.
Lemar 40033
Lemar 40033 Lemar 850 грн.
Lemar 40032
Lemar 40032 Lemar 950 грн.
Lemar 40027 Nieb+Kenia
Lemar 40027 Nieb+Kenia Lemar 890 грн.
Lemar 50047/Szary+Srebro
Lemar 50047/Szary+Srebro Lemar 850 грн.
Lemar 40072/3D Zloto
Lemar 40072/3D Zloto Lemar 850 грн.
Lemar 40032/Granat
Lemar 40032/Granat Lemar 1395 грн.
Lemar 50047/Czarny + Benz
Lemar 50047/Czarny + Benz Lemar 850 грн.
Lemar 40035/ Zloto
Lemar 40035/ Zloto Lemar 950 грн.
Lemar 40035/ Srebro
Lemar 40035/ Srebro Lemar 950 грн.
Lemar 40117/roz+zloto
Lemar 40117/roz+zloto Lemar 1100 грн.
Lemar 40001/Pr. Srebro
Lemar 40001/Pr. Srebro Lemar 1150 грн.
Lemar 40043
Lemar 40043 Lemar 950 грн.
Lemar 40072/3D Czarny
Lemar 40072/3D Czarny Lemar 1395 грн.
Lemar 40032/Bialy + Roz
Lemar 40032/Bialy + Roz Lemar 950 грн.
Lemar 40100/ Srebro
Lemar 40100/ Srebro Lemar 1495 грн.
Lemar 40069/ czec+ZL
Lemar 40069/ czec+ZL Lemar 950 грн.
Lemar 40087/ Bf Niebieski
Lemar 40087/ Bf Niebieski Lemar 850 грн.
Lemar 40087/ Bialy + Waz
Lemar 40087/ Bialy + Waz Lemar 850 грн.
Lemar 40043/ Bf.Nieb
Lemar 40043/ Bf.Nieb Lemar 950 грн.
Lemar 40033/ Srebro
Lemar 40033/ Srebro Lemar 850 грн.
Lemar 40002/S.Blekit
Lemar 40002/S.Blekit Lemar 1495 грн.
Lemar 40002/Pr.Kryst.Srebro
Lemar 40002/Pr.Kryst.Srebro Lemar 1495 грн.
Lemar 40058/Zloto
Lemar 40058/Zloto Lemar 1495 грн.
Lemar 40042/Margaritki
Lemar 40042/Margaritki Lemar 750 грн.
Lemar 40042/ Srebro
Lemar 40042/ Srebro Lemar 750 грн.
Lemar 50050/Srebro
Lemar 50050/Srebro Lemar 850 грн.
Lemar 50050/Zloto
Lemar 50050/Zloto Lemar 850 грн.
Lemar 40001/N.Szary
Lemar 40001/N.Szary Lemar 1150 грн.
Lemar 50050/ Bialy
Lemar 50050/ Bialy Lemar 850 грн.
Lemar 40086/Czerwony
Lemar 40086/Czerwony Lemar 950 грн.
Lemar 50049/Roz
Lemar 50049/Roz Lemar 850 грн.
Lemar 50049/Zloto
Lemar 50049/Zloto Lemar 850 грн.
Lemar 40087/ Czarny + Serbro
Lemar 40087/ Czarny + Serbro Lemar 850 грн.
Lemar 50049/Srebro
Lemar 50049/Srebro Lemar 850 грн.
Lemar 40069/ Bf.Bialy+ Brok
Lemar 40069/ Bf.Bialy+ Brok Lemar 950 грн.
Lemar 40002
Lemar 40002 Lemar 1495 грн.
Lemar 40026
Lemar 40026 Lemar 895 грн.
Lemar 40026
Lemar 40026 Lemar 895 грн.
Lemar 40026
Lemar 40026 Lemar 895 грн.
Lemar 40041
Lemar 40041 Lemar 750 грн.

Женксая и мужская обувь LEmar (Лемар)

Основанная в 1997 году, польская компания LEmar является ярким примером качественных европейских изготовителей обуви. LEmar начали производство обуви в старинном польском промышленном районе в городе Стара Гута. Благодаря многолетнему упорному труду, со времени основания и до сегодняшнего дня обувь этого бренда не понижает планку качества и продолжает завоевывать рынок обуви. Квалифицированные специалисты в штате, первоклассная кожа и современные технологии производства обуви – фундамент успеха компании LEmar. Следуя традициям изготовления качественной европейской обуви, бренд держит планку качества и постоянно развивается, используя современные способы обработки кожи и пошива обуви. За годы существования бренд заслужил преданность многих клиентов по всей Европе.


Качественная европейская обувь lemar


Основной акцент этот изготовитель делает на прочность своей продукции. Как результат, обувь этого бренда выдерживает до пяти лет регулярной носки. Lemar – обувь, которая не рвется и не промокает. Надежная обувь лемар никогда не подведет своего владельца. Стильная и практичная обувь lemar очень комфортна, особенно при повседневной носке.


Лемар – обувь на все случаи жизни


Летняя обувь, обувь для весеннее-осеннего периода и зимняя обувь для мужчин и женщин станет отличным выбором тех, кто ценит комфорт и надежность обуви. Износостойкая демисезонная обувь, не паркая летняя и добротные утепленные зимние модели придутся по душе всем, кто ценит высокое качество обуви. Стойкие и долговечные натуральные утеплители в зимней обуви lemar отлично согреют, но не будут парить ногу.


Стильная женская обувь lemar

 
Сделав ставку на удачную комбинацию стиля и комфорта – Lemar попали в точку. Модели женской обуви lemar изготовлены из первоклассной кожи или замши. Удивительно мягкие и гибкие модели обуви lemar великолепно дополнят как повседневный стиль, так и изысканный вечерний наряд. Среди широкого ассортимента обуви бренда найдется обувь буквально на любой случай. Акцент на практичность моделей обуви lemar диктует и дизайн. Сдержанные цвета или яркая летняя цветовая гамма удачно дополнят наряд стильной женщины или девушки. Стандартная цветовая гамма для базового гардероба, а также, необычные цвета станут экстравагантным акцентом вашего образа. Кроме того, стильные модели утепленной обуви этой марки точно понравятся любой моднице. Современные модные тенденции диктуют производителям обуви lemar в каком направлении двигаться.


Где приобрести первоклассную обувь lemar?


Покупка обуви – процесс ответственный и рискованный. Нередко покупатели натыкаются не некачественную продукцию или попросту подделки. В нашем интернет магазине представлена исключительно оригинальная продукция качественных европейских брендов. Среди прочих брендов, обратите внимание на обувь польского бренда Lemar. Обувь, каталог которой представлен на нашем сайте, отличается отменным качеством. Первоклассное качество, быстрая доставка и отличный выбор моделей обуви на любой вкус помогут Вам создавать стильный образ каждый день.